طرح های بیمه آتش سوزی و سرقت منازل فرهنگیان

طرح پنجم: ماهیانه 28.000 تومان ، جمع تعهدات 238.000.000 تومان

طرح ششم: ماهیانه 57.000 تومان ، جمع تعهدات 476.000.000 تومان

طرح هفتم: ماهیانه 86.000 تومان ، جمع تعهدات 714.000.000 تومان

طرح هفتم: ماهیانه 172/000 تومان ، جمع تعهدات 14/280/000/000 تومان

طرح هفتم: ماهیانه 259/000 تومان ، جمع تعهدات 21/420/000/000 تومان

سایر (در صورت انتخاب این گزینه ارزش مورد بیمه را خودتان وارد می نمایید)

پوشش های بیمه نامه در هر هفت طرح :

آتش سوزی منزل و اثاثه + سرقت اموال و اثاثه و لوازم منزل + زلزله + ترکیدگی لوله آب + سنگینی برف و باران + ضایعات ناشی از برف و باران + سقوط بهمن + انفجار + صاعقه + سیل + طوفانانتخاب طرح (*)

ورودی نامعتبر
سایر

ورودی نامعتبر در صورت انتخاب "سایر" ارزش اعیان منزل + ارزش اثاثه خود را به ریال وارد فرمایید در غیر این صورت این قسمت را خالی بگذارید.
نام و نام خانوادگی (*)

ورودی نامعتبر
کد ملی (*)

ورودی نامعتبر
سال تولد (*)

ورودی نامعتبر
کد پرسنلی (*)

ورودی نامعتبر
تلفن همراه (*)

ورودی نامعتبر
تلفن ثابت

ورودی نامعتبر
متراژ زیربنا (*)

ورودی نامعتبر
آدرس دقیق محل مورد بیمه (*)

ورودی نامعتبر
پلاک

ورودی نامعتبر
کدپستی

ورودی نامعتبر
کد را وارد نمایید (*)
کد را وارد نمایید
  تازه کردن
ورودی نامعتبر