سوالات متداول بیمه عمر

سوالات متداول بیمه عمر,بیمه عمر,پرسش بیمه عمر,مشکلات بیمه عمر

در صورت تاخير در پرداخت حق بيمه ، آيا بيمه گذار جريمه ديرکرد بايد بپردازد ؟

خير ، ولی با توجه به شرايط عمومی در صورتيکه اندوخته بيمه نامه ، هزينه های بيمه گری را پاسخگو نباشد بيمه نامه به حالت تعليق در مي آيد و با توجه به شرايط عمومی برخورد مي شود و از سود دهی بيمه نامه کم مي شود .

استفاده کنندگان بيمه عمر پس از فوت بيمه گذار چه کسانی هستند ؟

ذينفعان در صورت فوت بيمه شده

مزيت بيمه عمر با توجه به اينکه بعد از مدت پنج الی ده سال ارزش پول کاهش مي يابد و سرمايه ذخيره شده ارزش آنچنانی ندارد چيست ؟

با توجه به انعطاف پذير بودن بيمه عمر ، برای اينکه ارزش پول در آينده کاهش نيابد مي توان نرخ تعديل برای سرمايه فوت و حق بيمه انتخاب نمود .

برای گرفتن وام چه ضمانت هايي لازم است و مدت زمان وام و بازپرداخت آن چگونه است ؟

فقط تکميل فرم درخواست توسط بيمه گذار کافی مي باشد ، چون اندوخته بيمه نامه به عنوان وثيقه در نظر گرفته مي شود . مدت زمان پرداخت وام هفت روز کاری و بازپرداخت وام طی سه سال مي باشد(36 ماه). روش باز پرداخت با توجه به درخواست بیمه گذار ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه ، سالانه و یا یکجا خواهد بود.

آيا اشخاص بيمار نيز مي توانند تحت پوشش اين بيمه قرار گيرند ؟

کليه پرسشنامه ها تحت بررسی کارشناسی ريسک قرار مي گيرند و با نظر پزشک اعلام مي شود که بر اساس نوع بيماری آيا بيمه نامه قابل صدور است يا خير . اگر بیمه نامه با توجه به بیماری فرد بیمه شده قابلیت صدور داشته باشد ، با محدودیت های احتمالی اعمال شده و با آگاهی شما عزیزان صادر خواهد شد.

مزيت بيمه عمر و تامین آتیه نسبت به بيمه تامين اجتماعی چيست ؟

مقاله تفاوت بیمه عمر با بیمه تامین اجتماعی را مطالعه فرمایید.

آيا مي توان سرمايه بيمه عمر را افزايش و يا کاهش داد ؟

بله در سررسيد صدور بيمه نامه و پرداخت کامل حق بيمه

اگر کسی اطلاعات پرسشنامه را به غلط پر نمايد چه اتفاقی رخ خواهد داد ؟

بسته به اینکه اشتباه عمدی و غیر عمدی باشد بر اساس شرایط عمومی بیمه نامه یا بیمه نامه ادامه میابد و یا اینکه ابطال خواهد شد.

شرايط بازخريد بيمه نامه چيست ؟

بازخريد بیمه نامه پس از شش ماه پرداخت حق بیمه می تواند انجام مي شود . که بيمه گذار بايد فرم مربوطه را تکميل و همراه اصل بيمه نامه جهت بازخريد ارائه نمايد .

پس از پايان مدت قرارداد بيمه عمر ، بازپرداخت بيمه عمر به چه صورت خواهد بود ؟

مبلغ اندوخته صندوق + سود قطعي ( ستون ارزش بازخريد + سود مشارکت )

ضمانت سود آوری و نرخ سود بيمه عمر چقدر مي باشد ؟

طبق آيين نامه بيمه مرکزی جمهوری اسلامی ايران ، نرخ سود تضمين شده از محل ذخاير رياضی بيمه نامه معادل 18% برای پنج سال اول بيمه نامه و 15% از سال ششم تا دهم بيمه نامه مي باشد . همچنين برای بيمه نامه هايي که تاريخ صدور آن ها قبل از 01/02/1391 مي باشد از ابتدای سال 91 به ازای سال های باقی مانده تا سال پنجم بيمه ای نرخ بهره تضمينی معادل 18% محاسب مي گردد . لازم به ذکر است که سود فوق الذکر علی الحساب بوده و سود حاصل از سرمايه شرکت ( سود دوران مشارکت ) نيز در پايان هر سال به آن اضافه مي شود .

در بيمه عمر و تامین آتیه حداقل حق بيمه در سال چقدر مي باشد ؟

200.000 ریال به صورت ماهانه مي باشد . 2.400.000 ريال در سال

شرايط وام دهی در بيمه عمر چگونه است ، کارمزد وام چقدر است ؟

از پايان سال دوم بيمه گذار مي تواند معادل 90 درصد اندوخته را به عنوان وام دريافت نموده و به ترتيبی که در پايان سال هفتم امکان دريافت 100 درصد اندوخته به عنوان وام وجود دارد به عبارتي ديگر معادل 100 ارزش بازخريدی در پايان هر سال مي باشد نرخ سود اين وام معادل سود قطعی صندوق ريسک متوسط بوده که 2 تا 3 درصد کارمزد هم به آن اضافه مي گردد .

پشتوانه مالی و اعتباری بيمه معلم چيست ؟

پشتوانه مالی و اعتباری بيمه معلم بيمه مرکزی بوده و علاوه بر آن سرمايه گذاری های شرکت در زمينه های مختلف و سودآوری آن ها ضامن ايفای تعهدات شرکت مي باشد .

مزيت ويژه در تعيين ذينفع چيست ؟

در بيمه عمر و سرمايه گذاری شما شخصاً قادر هستيد به انتخاب خود تعيين نماييد که چه کسانی و هر کدام به چه ميزان مي توانند از مزايای اين بيمه نامه استفاده نمايند .

آيا مي توان شرايط بيمه نامه را تغيير داد ؟

بله . اعمال تغييرات در شرايط بيمه نامه در طول مدت قرارداد در سررسيد هر يک از سنوات بيمه ای مقرر مي باشد .

آيا بيمه های عمر معاف از ماليات مي باشند ؟

طبق ماده 136 قانون ماليات های مستقيم سرمايه بيمه عمر و نيز اندوخته حاصل از سرمايه گذاری های صورت گرفته ، تماماً از پرداخت ماليات معاف مي باشند و نظر به ماده 148 قانون ماليات های مستقيم بند ( 2-ج ) مبالغ پرداختی از بابت بيمه عمر مي توانند جزء هزينه های قابل قبول موسسات از نظر ماليات به حساب آيند .

پس از انحلال و ورشکستگی شرکت سرمايه بیمه عمر مشتری چه مي شود ؟

عطف به قانون بیمه، شرکت بیمه قسمتی از حق بیمه های دریافتی بیمه عمر را در اختیار بیمه مرکزی قرار می دهد تا تضمین ایفای تعهدات هرچه قوی تر و مطمئن تر باشد. از سوی دیگر در صورت ورشکستگی شرکت بیمه، بیمه گذاران بیمه عمر نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم دارندو در بین معاملات مختلف بیمه، درجه اول حق تقدم با معاملات بیمه عمر است. (ماده 32 قانون بیمه)

در صورت معوق شدن اقساط حق بيمه چه بايد کرد ؟

از طريق مراجعه به نماينده مربوطه و يا شعب صادر کننده بيمه نامه فرم گواهی پزشکی تکميل گردد . کليه اقساط معوق يکجا به حساب شرکت بيمه واريز گردد . ( از طريق دفترچه اقساط )

برای چاپ دفترچه اقساط جديد چه بايد کرد ؟

مي بايست به نماينده مربوطه مراجعه نمود . در صورت عدم دسترسی به نماينده مي توان به شعب شرکت در سراسر کشور مراجعه نمود .

برای ايجاد تغييرات در بيمه نامه چه بايد کرد ؟

مي بايست به نماينده مربوطه مراجعه نموده و پس از مشاوره مدارک لازم برای ثبت الحاقيه در اختيار ايشان قرار گيرد . در صورت عدم دسترسی به نماينده مي توان به شعب صادر کننده بيمه نامه مراجعه نمود .

تضمين اجرای بيمه نامه های عمر و تامين آتيه چيست ؟

تضمين اجرای اين بيمه نامه ها به عهده شرکت بيمه معلم مي باشد . در صورتی که به هر دليل شرکت مذکور نتواند تعهدات خود را ايفا نمايد بيمه مرکزی جمهوری اسلامی ايران به عنوان مرجع ناظر پاسخگوی اين تعهدات خواهد بود .

نماينده بيمه پاسخگوی بيمه گذار نمي باشد، باید چه کاری انجام داد ؟

در صورت عدم پاسخگويي لازم و يا ارائه نامناسب خدمات بيمه ای توسط نماينده مي بايست با شعب ناظر نمايندگان ، امور شعب و نمايندگان شرکت بيمه معلم مکاتبه نمود تا نسبت به رفع مشکل در اسرع وقت اقدامات لازم بعمل آيد .

در صورت مفقود شدن بيمه نامه و يا دفترچه اقساط بیمه عمر چه بايد کرد ؟

مي بايست بيمه گذار با کارت شناسائي معتبر به نماينده مربوطه مراجعه نموده و به همراه مدارک لازم درخواست صدور بيمه نامه و يا دفترچه المثنی نمود .

در صورت عدم ثبت اقساط حق بيمه در سامانه شرکت بيمه باید به کجا مراجعه نمود؟

در صورت داشتن رسيد پرداخت مي بايست با واحد مالی بيمه های اشخاص مکاتبه نمود .

اقساط حق بيمه جا به جا واريز گرديده و يا به اشتباه دوبار به حساب واريز گرديده است ؟

در صورت داشتن رسيد پرداخت مي بايست با واحد مالی بيمه های اشخاص مکاتبه نمود .

جهت ارسال سوال خود به صفحه سوالات بیمه عمر مراجعه فرمایید.

صفحه اختصاصی بیمه عمر

خرید اینترنتی بیمه عمر

 

نظرات  

#1 آرزو 1399-04-15 17:05
با سلام و عرض ادب.احتراما،پس از پایان قرارداد چقدر زمان میبرد پول را بدهند؟
با سپاس فراوان
#2 مدیر سایت 1400-03-12 10:02
سلام، در بیمه های مستمری از اولین ماه مستمری آغاز خواهد شد. در بیمه های یکجا، پس از اتمام و تکمیل مدارک در 3 تا 4 روز کاری

شما مجاز به ارسال نظر نیستید

جدیدترین مقالات بیمه

 • IMAGE

  درباره بیمه عمر بیشتر بدانید

  بیمه عمر یکی از پرطرفدارن ترین نوع بیمه در سراسر...

  پنج شنبه, 21 بهمن 1395
 • IMAGE

  بیمه عمر

  بیمه عمر در واقع یک سرمایه گذاری مطمئن با سود...

  جمعه, 21 خرداد 1395
 • IMAGE

  بیمه عمر یا سپرده بانکی ؟

  به طور کلی سه راه برای پس انداز و یا استفاده از...

  سه شنبه, 04 خرداد 1395
 • IMAGE

  تفاوت بیمه عمر با بیمه تامین اجتماعی

  بیمه عمر به صورت یک مکمل برای بیمه تامین اجتماعی...

  سه شنبه, 31 فروردين 1395