نمایندگی موحد

نرخ بیمه ثالث

نوع خودرو ؟
سنوات تخفیف بیمه نامه جاری
آیا 2.5درصد تخفیف محاسبه شود
دیرکرد دارد؟

در صورتی که از تاریخ تمدید بیمه نامه تان گذشته، تعداد روزهای تاخیر را وارد نمایید
ریـال

0

جریمه دیرکرد :

ریـال

0

جمع کل حق بیمه :

محاسبه حق بیمه
خرید بیمه ثالث

توجه

1. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 36094472-051 تماس بگیرید

2. حق بیمه بر اساس دیات سال 1401 ، 8.000.000.000 ریال در ماه های حرام، 6.000.000.000 ریال پوشش سرنشین و پوشش مالی 200.000.000 ریال می باشد.

3. در صورتی که بیمه گزار درخواست افزایش پوشش مالی را داشته باشند ، بنا به سنوات تخفیف بیمه نامه سال قبل، به مبلغ حق بیمه اضافه خواهد شد.

4. در صورتی که از بیمه نامه جهت پرداخت خسارت مالی یا جانی استفاده شده باشد بنا به نوع خسارت (جانی 30درصد و مالی 20درصد) از تخفیفات کسر خواهد شد.

برو به صفحه اصلی

بیمه معلم | نمایندگی موحد