نمایندگی موحد

بیمه شخص ثالث

نوع خودرو ؟

پیکان | پراید | رنو

چهار سیلندر به جز ردیف اول

شش سیلندر

بارکش تا یک تن

موتور سیکلت

سنوات تخفیف بیمه نامه سال قبل
آیا 2.5درصد تخفیف محاسبه شود

خیر

بله

آیا جریمه دیرکرد دارد؟

در صورتی که از تاریخ تمدید بیمه نامه تان گذشته، تعداد روزهای تاخیر را وارد نمایید
ریـال

0

جریمه دیرکرد :

ریـال

0

حق بیمه :

ریـال

0

جمع کل :

محاسبه حق بیمه
خرید بیمه ثالث

توجه

1. مبلغ حق بیمه بدون در نظر گرفتن تخفیف نمایندگی است، جهت اطلاع از تخفیف ها با شماره 36094472-051 تماس بگیرید

2. لطفا به اعمال یا عدم اعمال 2.5 درصد تخفیف توجه فرمایید

3. حق بیمه بر اساس دیات سال ، 4.400.000.000 ریال در ماه های حرام، 3.300.000.000 ریال پوشش سرنشین و پوشش مالی 110.000.000 ریال می باشد.

4. در صورتی که بیمه گزار درخواست افزایش پوشش مالی را داشته باشند ، بنا به سنوات تخفیف بیمه نامه سال قبل، به مبلغ حق بیمه اضافه خواهد شد.

5. در صورتی که کوپن بیمه نامه جهت پرداخت خسارت مالی یا جانی استفاده شده باشد بنا به نوع خسارت (جانی یا مالی) مبلغ حق بیمه افزایش خواهد یافت.

برو به صفحه اصلی

بیمه معلم | نمایندگی موحد