نمایندگی موحد

بیمه شخص ثالث

نوع خودرو ؟

پیکان | پراید | رنو

چهار سیلندر به جز ردیف اول

شش سیلندر

بارکش تا یک تن

بارکش تا 2 تن (وانت نیسان و ...)

موتور سیکلت

روی بیمه قبلی چند سال تخفیف زده؟
تخفیف ویژه نمایندگی (بعضی شرکتها)

0

2.5 درصد

ریـال

0

مبلغ اصلی حق بیمه :

ریـال

0

میزان تخفیف نمایندگی :

ریـال

0

جمع کل :

تذکر ! اگر از تاریخ بیمه نامه تان گذشته باشد، به ازای هر روز تاخیر به مبلغ حق بیمه اضافه خواهد شد

توجه! مبلغ حق بیمه بدون در نظر گرفتن تخفیف نمایندگی است، جهت اطلاع از تخفیف ها با شماره 36094472-051 تماس بگیرید

محاسبه حق بیمه
برو به صفحه اصلی

بیمه معلم | نمایندگی موحد